CHAMP DE TENSION

elitná klaunská spoločnosť

Kafka-Zámok

Scenár vznikol pre inscenáciu VŠMU. Inscenácia získala nomináciu na cenu DOSKY v kategórií Objav sezóny, nikto to nečakal a veľa ich bolo aj nahnevaných...ukážka


VŠMU

Bratislava

september-december 2009, plánovaná premiéra 14.12. Malá scéna VŠMU


Na motívy románu Franza Kafku

Úprava a koncepcia Ján Mikuš a Jana HanzelováZÁMOK

Človeku s menom KA pridelil zámok funkciu zememerača. Na zámku však žiadneho zememerača nepotrebujú.

Za človekom s menom KA prídu dvaja pomocníci, jeho STARÍ pomocníci. Pomocníci, ktorí nemajú zememeračské prístroje a ktorých tvár KA v živote nevidel.

Človek s menom KA dostane zo zámku listy, že svoju práca zememerača vykonáva dobre. On však zememeračský prístroj ani raz nepoužil.

Dramatizácia nedokončeného románu F.Kafku rozpráva príbeh veľkého žartu, zaznamenáva grotesknú cestu zememerača KA do zámku – cestu plnú poloprávd, klamov, vyhrnutých ženských sukní a vyškierajúcich sa masiek obyvateľov dediny Zámku.


Preklad: Perla Bžochová

Dramaturgia: Jana Hanzelová a.h.

Scénografia: Ivana Pecarková

Produkcia: Tomáš Benadik

Scenár, réžia, výber hudby a strih: Ján Mikuš

Použité texty: F.Kafka Zámok, Denník, Poviedky, S.Kierkegaard Zvodcov denník


Postavy:

KÁ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Peter Havasi

FRÍDA, OĽGA, AMÁLIA–––––––––––––Mara Mainga N. Lukama

ARTUR, KRČMÁRKA–––––––––––-––––––––––––––––Miro Dacho

JEREMIAS, BARNABAS, UČITEĽKA–––––––––––––Karol Mišovic
Scény /i kto tam/


0. intro - Herec chce hrať divadlo /Ka/

1. obraz – kniha - šlabikár1, listuje v nej vietor

2. Klauniáda so zememeračským náradím. Cieľ -Ka nie je zememerač. /Ka/

3. Klauniáda obliekanie do montérok. /Pomocníci/

4. Klauniáda s handrou. nádherná nevesta i upratovačka /Frída/

5. Monológ Ka. Zámok ho menoval zememeračom. Cieľ–si prišiel po slobodu. /Ka/

6. Ka zablúdi k tajomnej rodine. Poznajú ho. Ka zaspí. /všetci/

7. Rodinné kúpanie. Kaa zavadzia. Cieľ – nemá tu miesto. /všetci/

8. Ka vyhodený. Kadiaľ do zámku. /Ka, pomocníci/

9. pomocníci. /Ka, pomocníci/

10. pomocníci s Kaom v hostinci. Zoznamovanie. Prvý cieľ – potreba povolenie zo zámku. Telefonát. /Ka, Pomocníci/

11. posol. List. Klamm. /Ka, Barnabas/

12. posol je prostredník medzi Kaom a zámkom. Oľga, nocľah v krčme. /Oľga, Ka, Barnabas/

13. Frída. Zblíženie sa s Klammovou milou. /Ka, Frída/

14. krčmárka. Záruky. Svadba. Ka chce hovoriť s Klammom.

15. posol. Druhý list od Klamma, chváli zememrača. Odkaz od Kaa Klammovi.

16. Ka a Frída v novom dome. Škola. Problém z pomocníkmi. /všetci/

17. Frída podvedie Kaa s pomocníkom. /všetci/

18. Učiteľka. Prepustenie pomocníkov. /všetci/

19. dialóg Ka a Frída. Vzťah troskotá. -Konečne sami /Ka, Frída/

20. kúpanie dieťaťa. Príchod mačky. Ka od Frídy uteká. /Ka, Frída/

21. Ka sa brodí snehom k poslovi. -Sám. /Ka/

22. Ka u posla. Amália o Oľginej láske ku Kaovi. /Ka a Amália – hlas/

23. Oľga o poslovi, o Amáliinom príbehu. Striekačka. /Oľga, Ka/

24. Návšteva pre Ka. Oľgina obetavosť. /Ka, Oľga/

25. Koniec služby pomocníkov. Frída Jeremiasovou milou. /Jeremias, Ka/

26. poslova nekonečná nádej. /Barnabas/

27. Erlanger, o nutnom návrate Frídy do výčapu /Ka, hlasy pomocníkov/

28. Keď sa dvaja rozchádzajú. Čaj a choroba posla. /Ka, Frída, Jeremias/

29. Amália o šatoch a tom čo ju ešte všetko čaká. /Ka, Amáliin hlas/
1.

Intro intier. Diváci sa usádzajú do sály. Svetlo v hľadisku. Spoločne s divákmi vstupuje do divadla i herec Peter Havasi.V ruke drží text Hamleta. Vystupuje na proscénium, pred zatvorenou oponou. Bez teatralít sa snaží dostať cez oponu na javisko. Nedarí sa mu to. Po chvíli začne nadávať na divadlo i na celý svet. Po maďarsky. Hrá Hamleta Po chvíli zaznie gong, herec Havasi smutne odchádza. Svetlo v sále sa pomaly zhasína.

2.

Tma. Kužeľ svetla

Sneží.

/temperamentné koledy/

Miro a Kajo si rituálne upravujú motýľov. Tancujú.

Tma, zvuk – chôdze v ťažkom snehu.

3.

Svetlo, kužeľ svetla osvetľuje teraz Kaa.

Sneží.

Nemotorne sa snaží otvoriť zememeračský prístroj, očividne to nikdy nerobil, ide o klaunský výstup, Kaa sa do prístroja zamotáva padá, bojuje s ním, akoby s veternými mlynmi.

Tma.

4.

Svetlo. V kuželi svetla Frída.

Sneží.

Má závoj na hlave ako nevesta, dramaticky si ho dáva dolu, chvíľu s ním tancuje, sťa by zápasí s býkom ako toreador, napokon ho strčí do vedra s vodou a nezúčastnene sním začne vytierať podlahu. Napokon vedro chytí a akoby ho vyleje do divákov.

Zvuk – šplechot vody.

Tma.

5.

Ká, so zememeračským prístrojom. Unavený.

Sneží.

KA Dosť tejto komédie. Do akej dediny som to zablúdil, a majú tu aj nejaký zámok? Prečo ma zobudili? Zámok ma teda menoval zememeračom. Som zememerač. Z jednej strany je to pre mňa nevýhodné, pretože to nasvedčuje, že v zámku vedia o mne všetko, čo treba, zvážili pomer síl a s úsmevom sa púšťajú do boja. Ale z druhej strany je to aj výhodné, preto že sa potvrdilo, že ma podceňujú a že vlastne budem mať viac slobody, než som dúfal. A ak sa nazdávali že, týmto povzneseným uznaním zememeračstva ma natrvalo budú môcť udržiavať v strachu, mýlia sa, trochu ma /síce/ zamrazilo, no to bolo všetko. Koniec koncov je zima.

Ale človek nemá súdiť predčasne. Predbežne viem o zámku viac, než to, že, si tam vedia vybrať správneho zememerača. Možno majú ešte ďalšie prednosti. /.../ Zámok. Mal by som zistiť akú prácu pre mňa majú.

Ká razom chytí prístroj a rozbehne sa s ním k opone akoby s baranidlom na hradnú bránu!

6.

Svetlo

Opona sa náhle pootvorí. Prestane snežiť.

/Srt.13./

Veľká izba v prítmí. K. zavadí o koryto, nejaká ženská ruka ho zadrží. Z kúta sa ozýva detský krik. Z iného kúta sa valí para a mení prítmie na tmu. K. stojí ako v oblakoch. Dýmostroj.


ARTUR Veď je opitý.


JEREMIAS Kto ste? Kto ho pustil dnu? Môže človek pustiť dnu každého, čo sa potĺka po uliciach?


KA Grófsky zememerač.


FRÍDA Ach, to je zememerač.


KA poznáte ma?


FRÍDA zaiste.


KA pre seba to že ma poznajú, nezdá sa ako odporúčanie...


Para sa konečne trochu rozplynie a vidíme že je tu veľké pranie. Perú bielizeň. V obrovskej drevenej kadi veľkej ako dve postele sú dvaja chlapi, V druhom kúte leží žena, na vysokej lenoške. Na prsiach drží dojča, okolo nej sa hrá hneď niekoľko detí.


JEREMIAS sadnite si! Ošpliecha ho vodou


Ka ďakujem.


7.

Sadne si a na chvíľku  zaspí.

Muži dokončia kúpeľ, podídu ku Kaovi, teraz sa kúpu deti.


ARTUR pán zememerač.


JEREMIAS zememerač!


ARTUR tu nemôžete ostať.


JEREMIAS tu určite nemôžete zostať.


ARTUR prepáčte za nezdvorilosť.


KA ani som tu nechcel zostať.


JEREMIAS ani tu nechcel zostať.


KA iba si trochu odpočinúť.


JEREMIAS iba si trochu odpočinúť?


KA a teraz už aj idem.


Opona sa zatvorí.

Ká na porscéniu


8.

Sneží.


JEREMIAS kričí za ním

zase padá sneh, kam chcete ísť? Tadiaľto sa ide do zámku, tadiaľto do dediny!


KA kto ste? Komu sa mám poďakovať za prístrešie?


ARTUR ďakovať nemusíte nikomu.


KA dobre. Možno sa ešte stretneme.


ARTUR neverím.


9.

Pomocníci vystúpia z opony ku Kaovi.

Prestane snežiť.

KA kto ste?


ARTUR vaši pomocníci


JEREMIAS vaši pomocníci


KA vy ste moji starí pomocníci, ktorí mali prísť za mnou, ktorých čakám?

Prisvedčia

KA tak je dobre.

Dobre že ste prišli.

Inak

Ste sa oneskorili, ste veľmi nedbanliví.


JEREMIAS bola to, ...ďaleká cesta


KA ďaleká cesta.

A kde máte prístroje?


ARTUR nemáme nijaké


JEREMIAS nemáme nijaké


KA čo ste to za ľudia? Vyznáte sa trocha v zememeračstve?


ARTUR nie.


KA ak ste však mojimi pomocníkmi, musíte sa v ňom vyznať.

Mlčia

Tak teda poďte, so mnou do hostinca!


Zaznie hudba hostinec, Ka prináša stoličky pre pomocníkov.


10.

V hostinci, pomocníci sedia chrbtom k divákom, Ka si ich tváre a hlavy porovnáva s pravítkom.


KA ťažko je to s vami. Ako vás mám vlastne rozoznať? Líšite sa iba menami, ináč ste si podobný ako...ináč ste si podobný ako hady!


POMOCNíCI sa zasmejú, spoločne

rozoznávajú nás celkom dobre.

KA to verím, ja vás rozoznať neviem, preto s vami budem zaobchádzať ako s jedným jediným mužom a teda oboch budem volať Artur, veď jeden z vás sa tak volá. Hádam ty?


JEREMIAS nie ja sa volám Jeremias.


KA no na tom nezáleží, ja vás budem volať Artur. Ak niekam pošlem Artura, pôjdete obaja, ak dám nejakú prácu Arturovi, urobíte ju obaja, je to pre mňa síce veľká nevýhoda, lebo vás nebudem môcť využívať zároveň na dve práce, ale aj výhoda, lebo za všetko čo vám rozkážem, budete niesť zodpovednosť spoločne a nedeliteľne. Ako si prácu rozdelíte, to mi je jedno, iba sa jeden na druhého nesmiete vyhovárať, pre mňa ste jedným jediným mužom.


POMOCNíCI to by nám bolo veľmi nepríjemné.


KA akože by nie, pravdaže vám to musí byť nepríjemné, no bude to tak.

Toto sú moji pomocníci a teraz máme poradu. Nik nemá právo nás vyrušovať!!

Bez môjho dovolenia sa nesmiete s nikým rozprávať. Som tu cudzí, a ak ste mojimi starými pomocníkmi, tak ste tiež cudzí. My traja cudzinci musíme preto držať spolu, dajte mi na to ruku. Ale môj rozkaz stále platí, a teraz idem spať a vám radím to isté. Dnes sme zameškali jeden pracovný deň, zajtra treba začať prácu veľmi zavčasu. Zaobstarajte na cestu do zámku sane a počkajte s nimi ráno o šiestej tu pred krčmou.


JEREMIAS dobre


ARTUR vravíš dobre a pritom vieš, že to nie je možné.


KA ticho, zrejme sa chcete začať navzájom odlišovať?!


JEREMIAS má pravdu je to nemožné, bez povolenia do zámku nesmie vstúpiť nikto cudzí.


KA kde treba žiadať povolenie?


ARTUR neviem, možno u kastelána?


KA tak ho budete žiadať telefonicky, hneď zatelefonujte obaja kastelánovi


Pomocníci sa pokúšajú spoločne vytočiť číslo a spoločne si priložiť ucho k slúchadlu, no nedarí sa to,


POMOCNíCI Môže zajtra s nami prísť Ká do zámku?

Nie, nie, ani zajtra ani nikdy!


KA dajte to sem, zatelefonujem tam sám...

Pomocníci odchádzajú, Ká skáče po telefón, ten sám od seba uniká.

Ká leží na zemi.

Sneží.

11.

v tom vstúpi posol,

sneží

KA /text listu

Veľavážený pane! Ako viete, ste prijatý do panských služieb. Vaším najbližším predstaveným je starosta dediny, ktorý vám oznámi všetko ostatné o vašej práci a vašich platových podmienkach a ktorému budete povinný aj skladať účty. Ale napriek tomu vás nebudem strácať z očí ani ja. Barnabas, doručiteľ tohto listu, sa vás z času na čas opýta na vaše želania a oznámi ich mne. Pokiaľ to bude možné stojím vám vždy k službám. Záleží mi na tom aby som mal spokojných pracovníkov. Klamm/


KA kto si ?


BARNABAS som Barnabas, posol.


KA list, som si prečítal. vieš čo je v ňom?


BARNABAS nie.


KA v liste je reč aj o tebe, máš totiž z času na čas sprostredkúvať správy medzi mnou a prednostom preto som si myslel, že jeho obsah poznáš.


BRABANAS dostal som len príkaz list doručiť, počkať kým ho prečítaš, a ak považuješ za potrebné, priniesť ústnu alebo písomnú odpoveď.


KA dobre, dobre, netreba nijakého listu, vyslov pánu prednostovi, ..ako sa vlastne volá? Nemohol som prečítať podpis.


BARNABAS pán prednosta sa volá Klamm.


KA vyslov teda pánu Klammovi moju vďaku za prijatie, ako aj za neobyčajnú láskavosť, ktorú si ako človek, čo sa tu ešte vôbec neosvedčil, viem oceniť. zvláštnych želaní dnes nemám.


BARNABAS dovolíte?

vyslov teda pánu Klammovi moju vďaku za prijatie, ako aj za neobyčajnú láskavosť, ktorú si ako človek, čo sa tu ešte vôbec neosvedčil, viem oceniť. Zvláštnych želaní dnes nemám.


KA to ...je dobré,...

Barnabas sa ukloní a odíde.

KA jeho pohľad jeho úsmev, i jeho chôdza sa zdá posolstvom.

Uteká za ním a

Kričí za ním

Barnabas!!!

Tma.


12.

Svetlo.

Vonku, padá sneh,

fúka vietor, Ká udychčaný,


KA keby som ťa teraz nebol náhodou dostihol – ako letíš, ktovie ako by som ťa ešte dlho musel čakať, kým sa zjavíš.


BARNABAS pána Klamma môžeš poprosiť, aby som prišiel vždy v určitý, tebou stanovený čas.


KA nie, to by nestačilo, možno ťa nebudem celý rok potrebovať, ale práve štvrť hodiny po tvojom odchode budem mať niečo neodkladné, čo budem potrebovať prednostovi odkázať...


BARNABAS mám teda prednostovi oznámiť, aby sa medzi ním a tebou zabezpečilo iné spojenie ako prostredníctvom mňa?


KA nie, nie, rozhodne, nie, spomínam to len mimochodom, veď som ťa tento krát šťastlivo dobehol...


OĽGA Kto je to, Barnabas? Koho si to vedieš?


BARNABAS to je zememerač.


OĽGA zememerač, ja som Barnabasova sestra Oľga.


KA áno, ja som ...zememerač, prosím vás, potreboval by som sa vrátiť do hostinca.


OĽGA aha


KA Možno by som mohol prespať v hostinci. Zájdem sa tam spýtať.


OĽGA odprevadím vás.


BARNABAS keď si to pán želá...


KA budem veľmi rád ak ma odprevadíte, ak ma Barnabas vaša najmladšia sestra Oľga odprevadí, budem veľmi rád, Barnabas, veľmi.


OĽGA Áno, pôjdem ťa odprevadiť ale spať budeš u nás.


KA áno, isteže, ako inak...


Tma.

13.

Svetlo,

Nesneží.Otvorená opona, uprostred nej veľká kaďa –sud.

Frída stojí v Kadi a tlačí kapustu, spieva, v pozadí šum, krčmi. Ká vstupuje.


FRÍDA ďakujem


KA za čo?


FRÍDA za váš pohľad


KA prečo? Prepáčte, že som sa na vás díval


FRÍDA nie, neprepáčim


FRÍDA tento pohľad vyriešil už všetky veci týkajúce sa Vás, vecí o jestvovaní ktorých ešte ani sám neviete, o jestvovaní vecí o ktorých vás presvedčil tento pohľad. Poznáte pána Klamma?


KA Áno, ..no, áno


FRÍDA moje meno je Frída.


KA teší ma, poznáte pána Klamma veľmi dobre?


FRÍDA ó, áno, ja som predsa jeho milá


KA Aha, tak ste teda pre mňa ctihodná osoba.


FRÍDA nebojte sa, nielen pre vás.


KA boli ste už v zámku?


FRÍDA nestačí, že som tu v panskom výčape? A začínala som ako kravská dievka v hostinci Pri moste.


KA máte, prirodzene svoje tajnosti,  a nebudete o nich hovoriť s niekým koho poznáte sotva pol hodiny a kto ešte nemal príležitosť vyrozprávať vám, ako sa s ním veci majú....


FRÍDA čo sa vás týka, viem všetko, ste zememerač. A teraz ak dovolíte, musím pracovať!!


KA už len jedno slečna Frída, treba na to neobyčajnú silu, aby sa niekto vypracoval z dojičky na šenkárku? A dosiahol tým človek svoj cieľ?

Neodpovedáte mi, pozrite sa na mňa, nebodaj som vás vystrašil svojím zovňajškom? nijako som na vás nezapôsobil? V mojich slovách nie je nič čo by vás vzrušilo? nijaké gesto sa vás nemôže dotknúť? Rozpaky vám bránia pozrieť sa mi priamo do očí a to vám dáva prevahu. Som predsa dobromyseľný človek, s celkom iného sveta.


FRÍDA Dobromyseľný človek...


KA Som dobromyseľný človek, ako rytier pribehnem na pomoc mladej dievčine, a ruku vám stískam spôsobom ktorý zďaleka nie je dobromyseľný.


Frída veď vy ma chcete prebrať Klammovi!


KA prehliadli ste ma to bol môj tajný úmysel. Mali by ste ho opustiť a stať sa mojou milou. No a teraz už môžem ísť.


FRÍDA kedy sa budem môcť s vami porozprávať?


KA Môžem tu prenocovať?


FRÍDA odíďte s Oľgou, vyženiem ľudí a potom sa sem vráť!!!


KA dohodnuté. Kričí do tmy Oľga!!! K Fríde na hurhaj v tme ktorý zosilnie Kto sú to?

V hostinci sa rozprúdi zábava, ožralecký spev sa postupne mení na rev. Slová sa postupne menia na zvuky, ktoré vydávajú zvieratá, kone, prasce, sliepky prasatá, Frída praská bičom a kričí.


FRÍDA Klammovo služobníctvo. A Von! Zakaždým sem privedie týchto, ...týchto... ktorých prítomnosť ma ničí! Och ani neviem pán zememerač o čom som sa dnes s vami rozprávala, odpusťte ak to bolo niečo zlé, na vine je prítomnosť týchto, sú tým najhanebnejším a najprotivnejším čo poznám...a musím im čapovať pivo.FRÍDA nikdy už ku Klammovi nepôjdem, patrím iba tebe!!


Obidvaja v náručí, vášnivo sa bozkávajú.


KA Dávajte si pozor, taký pohľad zdola býva ešte nebezpečnejší ako pohľad spredu. Je to ako v šerme, ktorá zbraň je ostrejšia, prenikavejšia v pohybe blýskavejšia a zároveň klamlivejšia ako pohľad...


FRÍDA áno, naznačíme pravý kvart, ako vravia šermiari a v sekunde vyrazíme.


KA Čím rýchlejšie nasleduje výpad za fintou tým lepšie, moment finty, to je neopísateľný okamih. Protivník už - už cíti úder a je zasiahnutý.


FRÍDA pravda na celkom inom mieste ako si myslel. čo si to urobil?!


KA obidvaja sme stratení.


FRÍDA nie, iba ja som stratená!!!


Spoločnes sa pustia do kapusty. Milujú sa, tma.


14.


Svetlo,

Krčmárka, prechádza okolo kaďe, tam zbadá oboch.


KRčMáRKA tu ide o človeka, pán zememerač, nie o prácu


KA pravdaže, pravdaže, len neviem prečo sa táto vec nenechá na nás dvoch.


KRčMáRKA z lásky a starostlivosti. Pohládza hlávku Frídy, na svojich kolenách


KA Môžem vám teda povedať pani krčmárka, že by som považoval za najlepšie, keby sme sa s Frídou zobrali, ...a to čo najskôr. Žiaľbohu, tým nebudem môcť Fríde nahradiť to čo pre mňa stratila, a to, miesto v Panskom dvore a Klammovo priateľstvo.


FRÍDA prečo ja? Prečo?!!!


KA, KRčMáRKA ako?


KRčMáRKA chúďa dieťa, je zmätená. Zmätená toľkým šťastím i nešťastím, zároveň.


Frída sa vrhne na Ka, prudko ho pobozká a potom sa vrhne pred neho na kolená, Krčmárka ju pohládza po vlasoch


KRčMáRKA ste čestný muž. Uznajte treba nám záruky.


KA áno, záruky, pravdaže. Pochopiteľne treba zájsť k notárovi no skôr ako tam zájdem, musím hovoriť s Klammom


FRÍDA to je vylúčené.


KA musí to byť.


FRÍDA ja nemôžem Ká.


KA veď si bola Klamova milá.


FRíDA teraz patrím tebe.


KA ale Klamma potrebujeme


KRčMáRKA prečo s ním chcete hovoriť.


KA musíme hovoriť s pánom Klammom, pretože potom, ak b ysme ho neinformovali, by s nami už nikdy neprehovoril!


KRčMáRKA ste čudný pán zememerač. Pán Klamm je pánom zo Zámku, ak odhliadneme od Klammovho zvláštneho postavenia, už toto má veľmi vysokú hodnosť. Čo ste však vy, o ktorého súhlas na sobáš sa tu tak pokorne uchádzame!! Nie ste ani zo zámku, nie ste ani z dediny, nie ste nič. No, žiaľ ste predsa voľačo, ste cudzinec, ste človek, ktorý je nazvyš a všade v ceste, človek, kvôli ktorému sú stále nejaké opletačky, človek, ktorého úmysly sú neznáme, človek, ktorý zviedol našu najmilšiu malú Friedu a ktorému ju teraz, žiaľ, musíme dať za ženu. Čo ste - to ste. Čo vlastne žiadate. Chcete sa rozprávať s Klammom, pán Klamm sa má s vami rozprávať? Ale veď on sa nerozpráva ani len s ľuďmi z dediny, ešte nikdy sa nepustil sám od seba do reči s nejakým dedinčanom. A on sa má rozprávať s vami? Veď vy ste vôbec nie schopný dívať sa na Klamma v skutočnom svetle, nevravím to, aby som sa chválila, lebo možno, ešte ani ja sama nie som toho schopná... Frída bola veľkým vyznamenaním na ktoré budem pyšná až do svojej smrti, že zavše volával aspoň Frídino meno a že sa mu mohla kedykoľvek prihovoriť a že jej dokonca dovolili dívať sa naň ho cez škáru. A že niekedy zavolal „Frída“, to ešte nijako nemusí znamenať to, čo by sme v tom radi videli, volal proste meno Frída – kto pozná jeho úmysly? Že Frída samozrejme pribehla, bola jej vec, a že ju k sebe bez odporu pripustil, bola Klammova láskavosť, ale nemožno tvrdiť, že by ju bol priamo volal. Pravdaže teraz sa aj to čo bolo, navždy pominulo. Možno že ešte zavolá Frída, ale k sebe ju už nikdy nepripustí, dievča ktoré si začalo s vami. Dobre, dobre, povedzte čo mu chcete povedať...ale porosím vás nepoužívajte Klammovo meno, nazývajte ho „on“ alebo hociako. „ono“, alebo „to“, alebo „huhehe“, alebo, „huhehele“, alebo „huhlohuhlohelele“, alebo „huhlohuhlohuhuhele“, alebo huhuhuhuhuhuhuhhelelele“, alebo, „huhuhehehuhuhehelelehuhuhu“ ale nie prosím vás po mene. hehe!


KA ja chcem Klamma vidieť zblízka, potom chcem počuť jeho hlas, a potom sa chcem od neho dozvedieť ako sa stavia ak našej svadbe.


KRčMáRKA inak, nemyslím, že by Klamm,...“hehehoho“ bol až tak citlivý, my sa pravdaže oňho bojíme a hľadíme ho ochraňovať a vychádzame pritom s predpokladu, že je nanajvýš citlivý. Hehe! „huhlu-hulhu“!


KA zdá sa že to b

 
Spoločnosť nadväzuje na tradíciu výraznej slovenskej skupiny Bežná skupina. /Bežná skupina, za základ považuje bežnosť, slovo ktorého koreňom spoločnosť myslí - bežať. ... ... ... ... clown company, theater scene, field voltage, art, art, art, art brut, poets, dancers, performance, theatre, new drama, engagement, happenning, site specific art, clown, clown, клоун, клоун, клоун,bohóc, bohóc, ピエロ, ピエロ, ピエロ, ピエロ, klaun, šašo, gašpar